Gnomonikk er det som angår gnomon eller solur, eller tidsmålinger gjort med gnomon eller solur.