Gnistspektrum, spekteret fra ioniserte atomer, dvs. fra atomer som har mistet ett eller flere elektroner. En elektrisk gnist gir særlig lyssterkt gnistspektrum. Jfr. spektrum.