Gnau, folkegruppe i Papua Ny-Guinea, i lavlandsregnskogen i West Sepik-provinsen. Navnet betyr «nei» på det lokale, ikke-austronesiske språket, som snakkes av ca. 1000 mennesker. De driver jakt, fiske og jordbruk, med bl.a. sago, mais, bananer og sukkerrør. Ris dyrkes for salg. Gnau levde lenge nokså isolert, og kontakten med andre hadde oftest fiendtlig karakter. De befestede landsbyene, som består av separate hus for menn og kvinner, ligger på åskammer. I 1950-årene etablerte misjonærer seg i området, og i dag betaler gnau skatt og har stemmerett. De fleste menn arbeider i flere år på kopraplantasjer og anlegg utenfor området. Det er uklart hvor stor innvirkning misjonsvirksomheten har hatt på deres trosforestillinger, som er sentrert om forfedre og et mangfold av ånder.