Glyptikk, kunsten å dekorere ved å skjære eller risse inn i et hardt materiale, ofte edle stener. Teknikken var høyt utviklet allerede hos grekerne, senere hos romerne, og hadde sin annen blomstringsperiode i renessansen og noen tid etter. Se gemmer.