Glose, et enkelt ord som trenger forklaring, oftest i en tekst som blir brukt til undervisning i et fremmed språk. Glose brukes også i betydningen spydighet, ukvemsord.