Glideplan, krystallografiske plan som deler av en krystall kan forskyve seg langs under plastisk deformasjon. De er forskjellige fra spalteflatene. Tvillinglameller oppstår ofte langs slike glideplan på grunn av trykkpåvirkning (f.eks. hos kalsitt). Jfr. delbarhet.