Glideforskaling, en type forskaling ved betongstøping som ved hjelp av jekker eller spesialinnretninger løftes kontinuerlig under støpearbeidet. Glideforskaling har vist seg særlig gunstig i forbindelse med høye bygninger og konstruksjoner, f.eks. store siloer og boreplattformer.