Glee, enkel ensemblesang for minst tre solostemmer, oftest mannsstemmer i homofon stil, a cappella. Populær særlig i siste halvpart av 1700-tallet. Glee Club: mannskor.