Glaukokerinitt, et blått til blågrønt mineral som dannes ved forvitring i enkelte sinkforekomster. Det er bløtt som voks. I Norge kjent fra Sauda sinkgruver. Den kjemiske formel er (Zn,Cu)10Al6(SO4)3(OH)32·18H2O.