Glauberitt, et fargeløst til grått mineral som forekommer i saltleier. Det er et sulfat av natrium og kalsium, Na2Ca(SO4)2, som krystalliserer monoklint.