Glattstrikking, enkleste form for strikking. Rette masker danner vertikale striper på retten av stoffet, horisontale striper på vrangen (se strikking). Glattstrikket stoff rakner lett både på langs og tvers dersom ikke spesielle raknereduserende masker er strikket inn i stoffet.