Glattsil, benfiskart i silfamilien. Skilles fra andre siler på manglende hudfolder over buken og skjell på forkroppen. Glattsilen kan bli opptil 30 cm lang, men mer vanlig lenge er rundt 15 cm. Levevis er lite kjent, men de gyter hovedsakelig på sandbunn i juni–juli. Glattsilen har en mer sørlig utbredelse enn de andre sil-artene, og er utbredt fra Portugal til Shetland og Vest-Norge.