Glattmarikåpe, flerårig urt i rosefamilien. 30–60 cm høy, lappete blad som mangler hår på oversiden. Glattmarikåpe vokser i høgstaudeskog, langs bekker og skogkanter over hele landet, opp til 1700 m o.h. i Lom.