Glattkant, høvlede bord eller lister av tre der sidene er parvis parallelle og ikke forsynt med not og fjær. Benyttes til hyller, skapvanger, lister o.a.