Bygningsdel (murverk) av glassblokker satt i et rutemønster av armerte betongribber. Glassbetong brukes bl.a. som kjørbart dekke over underjordiske rom.