Glass-sliper, yrkesutøver som bearbeider glass og speil maskinelt og på frihånd. Et stort arbeidsområde er fasettsliping av glass til innendørs dører og vinduer. Faget omfatter også forarbeiding av belagt glass, og sliping, polering og dreiing av steiner, kork- og treskiver. Etsing og foliering av glass (speilbelegging) har også hørt med til faget, men foregår nå industrielt, og ikke lenger i Norge. Opplæringen skjer normalt ved ett år i videregående skole og tre år i lære i bedrift. Skoledelen består av et kurs i bygg- og anleggsteknikk. I tillegg kommer betydelig teoriopplæring i løpet av læretiden. Læretiden avsluttes med fagprøve.