Glansmygg, insektfamilie i ordenen tovinger. En liten familie med bare 50 kjente arter i verden, hvorav 7 fra Norge. De ligner små stankelben, men har en tydelig U-formet fure på ryggen der stankelbena har en V-formet. Glansmygg sees på fuktige steder ved bekker og dammer. Larvene lever i vann og ernærer seg av plantekost. De har et meget langt ånderør og ligner dronefluenes «rottehale»-larver.