Glajazz, egentlig gladjazz, norsk variant av uttrykket happy jazz, som oppstod på klubben Stampen i Stockholm, hvor det over scenen hang en plakat med påskriften «Happy Jazz Only» for å holde såkalte modernister unna. I Norge er dette blitt en fellesbetegnelse for jazz i tradisjonell stil, noe formens utøvere ikke alltid er helt glade for.