Gløsefausk, navn på selvlysende sopp i råtnende ved, eks. honningsopp. Se også lysved.