Gjord, bred rem til å spenne under buken på hest eller lastedyr for å feste sal, dekken, seletøy, kløv el.l. Bukgjord og springgjord.