I norsk fjærfeavl er italienergås mest populær i kjøttproduksjonen. Den veier 5–6 kg. Norsk hvit gås var en lokal norsk rase, men den er så godt som utdødd. Gåsekjøtt utgjør en ubetydelig del av fjærfekjøttforbruket i Norge. Spesialproduksjon av gåselever forekommer særlig i Frankrike og Israel.