Gjerdesmettfamilien, fuglefamilie i ordenen spurvefugler. Små, eller sjeldnere middels store, spurvefugler. Oftest med brunaktig fjærdrakt med mørke spetter og slankt, buet nebb. Halen står hos mange av artene rett til værs. Nebbet er tilpasset matleting under bark og i hulrom. Gjerdesmetter har også kraftige føtter med lange klør. De er relativt uanselige, men har oftest en fin sang. Holder seg gjerne i lav vegetasjon nær bakken. Hovedsakelig insektetere. Familien omfatter ca. 80 arter fordelt på ca. 17 slekter. Alle artene forekommer i Amerika, gjerdesmett også i Eurasia.