Gjerder, (nederty.), tau eller talje som går fra nokken av lossebom og til et støttepunkt, f.eks. rekka eller dekket. Tjener til å svinge bommen.