Gjelvtang, vanlig brunalge som vokser i nedre del av fjæra. Kan minne om blæretang, men har ikke flyteblærer som denne. I fertil tilstand om våren har gjelvtangen karakteristiske, langstrakte fruktlegemer i skuddspissene. Den er vanlig langs kysten i Nord-Norge. I Oslofjorden ble arten tilfeldig innført omkring 1900, og den er i dag vanlig i indre Oslofjord og i andre havneområder langs kystene av Skagerrak og Kattegat.