Gjeldende rett er i jussen rettsreglene slik de er, og slik domstolene tolker dem. Gjeldende rett kalles ofte med et juridisk faguttrykk for de lege lata. Dette er latin og betyr «av loven slik den er gitt». Rettsreglene kan utledes av rettskildefaktorene.

Faktaboks

Også kjent som

de lege lata (latin)

Lovenes betydning

I Norge og mange andre land er loven den mest tungtveiende rettskildefaktoren. Det betyr at dersom man kan finne et klart svar på et rettslig spørsmål ut fra lovens ordlyd, vil dette normalt være uttrykk for gjeldende rett.

Andre rettskildefaktorer

Noen ganger er imidlertid lovens ordlyd uklar. I slike tilfeller vil man måtte ta andre faktorer til hjelp. Domstolenes praksis kan da spille en avgjørende rolle, først og fremst der Høyesterett har tatt stilling til det aktuelle spørsmålet. Dommer fra lavere instanser enn Høyesterett har langt mindre betydning.

I norsk og nordisk rett har lovenes forarbeider dessuten blitt tillagt stor vekt i rettsanvendelsen. I andre europeiske land kan dette variere. Hvis det fins spesielt grundige forarbeider, blir de ansett som mer tungtveiende enn hvis forarbeidene er mer summariske. I tillegg til disse momentene vil såkalte reelle hensyn ofte komme inn, det vil si vurderinger av rimelighet og hensiktsmessighet. Som regel vil slike vurderinger komme inn som et støttemoment til de øvrige faktorene, men de kan i unntakstilfeller få avgjørende betydning der rettskildematerialet ellers er tynt.

Også andre faktorer kan komme inn. Blant annet kan internasjonale konvensjoner om menneskerettigheter samt EU/EØS-regler få betydning for løsningen av nasjonale, norske rettsspørsmål.

I alle tilfeller må det foretas en samlet vurdering, der rettskildefaktorene avstemmes mot hverandre.

Gjeldende rett i folkeretten

Det er særlige regler for hvordan man kommer frem til gjeldende rett gjelder i folkeretten. Her må man i utgangspunktet bygge på traktater (internasjonale avtaler) mellom stater og internasjonale organisasjoner som FN. I tillegg kommer folkerettslig sedvanerett, det vil si praksis statene imellom. Der det foreligger internasjonal rettspraksis, for eksempel fra Den internasjonale domstolen i Haag, kan også dette få stor betydning.

Motstykker til gjeldende rett

Et motstykke til gjeldende rett (de lege lata) er de lege ferenda, som betyr hvordan retten burde være.

Et annet motstykke er tidligere rett, som ikke gjelder lenger. Det kan være for eksempel fordi den loven som ga uttrykk for gjeldende rett, er opphevet, eller fordi den høyesterettsdommen som ga uttrykk for gjeldende rett, ikke lenger er så viktig fordi det er kommet en nyere dom på området.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Fleischer, Carl August: «Gjeldende rett», Jussens Venner 1963 s. 17-42 – (JV-1963-17)

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg