Gjeddepest, sykdomsbegrep brukt i eldre sykdomslitteratur som omfattet infeksjon med bakteriene Vibrio anguillarum (se vibriose) eller Aeromonas hydrophila (flekksyke). Den førstnevnte fortrinnsvis om sykdomsutbrudd hos gjedde i Østersjøen, karakterisert ved hudsår. Gjeddepesten i Mjøsa i 1923 (beskrevet av Aaser) ble også trolig forårsaket av en Vibrio-art. Flekksyke hos gjedde ble i første rekke påvist i ferskvann i tilslutning til gyteperioden hos gjedde og var fortrinnsvis karakterisert av hudsår og dødelighet. Se også fiskesykdommer.