Gjøre fiasko, mislykkes grundig. Vendingen har sin opprinnelse fra 1650-årene, da en berømt italiensk harlekinfremstiller, Biancolelli, hadde spesialisert seg på å improvisere morsomheter over gjenstander han fikk utlevert, men mislyktes da han fikk en flaske. Uttrykket Biancolellis fiasco ble senere brukt for å betegne en mislykket forestilling; enda senere ble fiasko brukt alene i samme betydning. Motsatt: gjøre furore.