Gjøkveps, og Vespula austriaca,to årevingearter i familien stikkeveps. Gjøkvepsdronningene trenger inn i andre arters vepsebol, dreper vertsdronningen og lar sitt eget avkom fôres opp av vertsarbeiderne; derav navnet. Begge artene er funnet spredt over hele landet. En sjeldnere norsk gjøkveps er Pseudovespula omissa.