Gjøkalv, kalv som er fôret opp hovedsakelig på helmelk. Slaktes ved 35–70 kg levende vekt. Kjøttet blir svært lyst på grunn av lite jerninnhold.