Gjødselflue, tovingeart i familien Scatophagidae. En kraftig flue der hannen har tett gulaktig behåring, mens hunnen har litt mindre tett, grågrønn behåring. Kroppslengden er 10–15 mm. Gjødselfluene sees meget vanlig over hele landet på frisk dyremøkk, særlig av ku, hvor de parer seg, legger egg eller angriper andre fluer som gjennombores og fortæres. I slekten Scatophagaer det for øvrig ca. 10 norske arter.