Om krystallgittere, se krystall, krystallstruktur.