Girku, samisk sammensetningsledd i stedsnavn: kirke.