Gilaøgle, krypdyrart i familien giftøgler. Gifttennene er forsynt med to furer, og bittet gir en meget alvorlig forgiftning. 30–50 cm lang. Nattaktiv. Finnes i Sonora i Mexico og i Nevada, Arizona og New Mexico i USA.