Geværgranat, granat som avfyres av et vanlig gevær utstyrt med geværgranatrør. Geværet støttes mot bakken under skytingen. Skuddvidde 200–300 m. Granaten, som veier ca. ½ kg, plasseres på geværmunningen. Geværgranaten drives ut av kruttgassen fra en drivpatron og eksploderer ved anslag mot målet.