Geoturisme, turisme som ifølge National Geographic Societys definisjon «ivaretar, forsterker og fremhever et steds lokale egenart – miljø, kultur, estetikk, kulturarv – og som kommer lokalsamfunnet til gode. Innovasjon Norge har forpliktet seg til å basere norsk reiselivsvirksomhet på geoturisme.