Geotropisme, tidligere betegnelse for planters vekstbevegelse fremkalt av tyngdekraften. Kalles nå gravitropisme.