Geometripigg, utstyr som kan måle og registrere diameter-avvik i en rørledning og på den måten oppdage f.eks. buler på en rørledning på havbunnen. Se pigg.