Geometer, person som beskjeftiger seg med geometri. På fransk brukes geometer i samme betydning som matematiker.