Geofysiske år, se internasjonale geofysiske år, Det.