Geodetisk instrumentmaker, tidligere betegnelse for optroniker.