Geodetisk instrumentmaker er en tidligere betegnelse for optroniker.