Gentlemanlike, som er karakteristisk for, sømmer seg for, en gentleman; høvisk, taktfull.