Gentil, uegennyttig, høymodig; sjenerøs (motsatt: knuslet); i eldre språk også: elegant, flott. Til gentil har man på fransk gentilhomme [ʒãtijåm], adelsmann, mann av overklassen.