Genro, de unge samuraier som gjennomførte statskupp ved Meiji-restaurasjonen 1868, og som inntil ca. 1920 dominerte det øverste sjikt i landets politiske elite. Den innflytelse de utøvde på sine eldre dager, ble kalt genro seiji (de eldres styre).