Generatio aequivoca, generatio spontanea, uravl, dannelse av en organisme uavhengig av foreldreorganismer. Pasteur var den første som viste ved eksperiment at dette ikke kan skje, men at alt levende i våre dager bare kan dannes fra annet levende.