Generalmarsj, tidligere brukt signal på horn eller tromme til bajonettanfall (storm) over hele linjen; på krigsfartøy signal for «klart skip» (klar til kamp).