genbevaring (bevaring av kulturplanter)

Artikkelstart

Bevaring av kulturplanter og deres ville slektninger har fått økt aktualitet ved stadig mer omfattende bruk av høyt foredlede sorter med et snevert genetisk grunnlag, ved nedbygging av dyrket mark, økende hugst av urskog, ørkenspredning m.m. Det har vist seg at plantesorter som er genetisk ensartede, lettere kan bli totalskadet av f.eks. plantesykdommer enn sorter med stor variasjon. Planteforedlere har derfor i mange tilfeller måttet gå til eldre materiale eller nært beslektede ville arter for å finne anlegg for resistens mot vedkommende sykdom. Bruk av nye foredlingsmetoder i form av avansert bioteknologi kan gjøre slik innkryssing av resistens enklere. I fremtidig planteforedling og planteforskning vil derfor en organisert bevaring av plantegenetisk materiale være en forutsetning for at kommende generasjoner skal kunne frembringe kulturvekster som er i stand til å møte nye behov og endrede vekstvilkår.

Norge

Innsamling, registrering og oppbevaring av jord- og hagebruksvekster i Norge har siden 1979 vært organisert gjennom Nordisk genbank for jord- og hagebruksvekster (NGB). Dette er en samnordisk institusjon under Nordisk Ministerråd, som ligger i Alnarp utenfor Malmö i Sverige. NGB har frø av over 30 000 genetiske varianter av kulturplanter fra hele Norden, som lagres i frysebokser ved minus 20 °C. En kopi av frøsamlingen ligger lagret i en gruve på Svalbard (sikkerhetslager) i permafrost med ca. minus 3,7 °C hele året. Bevaring av vegetativt formerte arter (frukt, bær osv.) foregår i såkalte klonarkiv eller plantesamlinger og gjøres nasjonalt.

Internasjonale avtaler forplikter hvert land til å ta vare på sine egne genetiske ressurser. Norge oppnevnte i 2001 Genressursutvalg for kulturplanter, et organ som forvalter de genetiske ressurser innen nytteplanter. Det er en del av Norges nasjonale program for bevaring og bærekraftig bruk av plantegenetiske ressurser. Programmet er koordinert med virksomheten i NGB. Det finnes også et tilsvarende Genressursutvalg for skogstrær.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg