Geithams, årevingeart i familien stikkeveps (Vespidae). Dronningen er 25–35 mm lang og geithamsen er således vår største vepseart. Bolene anlegges i hule trær, f.eks. av eik. Arten fantes tidligere fra Oslofjordområdet sørover mot Kragerø og opp mot sørlige Gudbrandsdalen, men den var listet som regionalt utryddet (RE) i Norsk rødliste fra 2006, da siste funn stammet fra 1911. Sommeren 2007 ble den imidlertid gjenfunnet i Eidskog i Hedmark og Trøgstad i Østfold, i 2008 også nær Fredrikstad. I Sverige har arten ekspandert i senere år, så reetablering i Norge kom ikke overraskende. Geithamsen blir av og til forvekslet med dronninger av vepsen Vespula media,eller ospeglassvinge. Flere stikk av geithamsen kan være livsfarlig, selv ett stikk kan være farlig for barn.