Geinnodat, samisk sammensetningsledd i mange stedsnavn: flyttevei, flyttestrøk.