Geađgi, samisk sammensetningsledd i stedsnavn: stein.