Gaul er et dialektnavn på fugleartene ringgås og grågås.